24 mei 2011 Arbeidsrecht | Op onze website hebben wij u reeds bericht over het wetsvoorstel tot wijziging van vakantie- en verlofrechten. Inmiddels heeft er zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan waarvan wij u graag op de hoogte stellen. Op 24 mei 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van vakantie- en verlofrechten. […]

27 oktober 2011 AVIO seminars 2012 Ook dit jaar zullen wij – voor relaties én andere geïnteresseerden – weer een reeks seminars organiseren. Zodra data en onderwerpen zijn, leest u dat op deze site. AVIO seminars 2011 In het najaar 2011 organiseerde AVIO advocaten de volgende twee seminars (klik erop voor een verslag): 4 oktober […]

13 januari 2010 Arbeidsrecht | De Nederlandse wetgeving kent een bepaling die werknemers een minimum aantal vakantiedagen toekent. Bij een fulltime dienstverband is dat 2 dagen per maand, dus 24 vakantiedagen per jaar. Een uitzondering daarop geldt voor zieke werknemers, die bouwen alleen over de laatste 6 maanden vakantiedagen op. Bij een jaar ziekte kunnen […]

2 februari 2010 Arbeidsrecht | Regelmatig komen wij in de praktijk de situatie tegen dat werkgevers niet weten wat er precies in de arbeidsovereenkomst staat, laat staan wat de gevolgen van die inhoud – kunnen – zijn. Daarmee worden wij binnen de praktijkgroep Arbeidsrecht nog al eens geconfronteerd indien wij om advies worden gevraagd. Voorbeeld: […]

10 februari 2014 Arbeidsrecht | Per 1 januari 2014 is in werking getreden de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Die wet ziet op de zogenaamde flexwerkers. Dit zijn de werknemers wiens dienstverband tijdens ziekte is geëindigd. Denk daarbij aan de werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat eindigt of werknemers wiens arbeidsovereenkomst tijdens de […]

27 oktober 2010 Insolventierecht | Op 26 oktober vond op het kantoor van AVIO advocaten het Seminar Insolventierecht plaats. Onderwerp van het seminar was de taak en bevoegdheden van de curator. Het seminar startte met een korte schets van het imago van ‘de curator’ in Nederland. Dat imago is niet zo positief. Na een beschouwing over de […]

7 mei 2009 Er komt een praktische regeling voor werkgevers en werknemers die te maken hebben met een bijbaantje. Tenminste, als het aan staatssecretaris Jan Kees de Jager van het Ministerie van Financiën ligt. Wat de staatssecretaris betreft moet er een nieuwe regeling komen die inhoud dat werkgevers géén belasting en sociale premies meer hoeven […]

22 februari 2011 Arbeidsrecht | Vanaf 7 februari 2011 kunnen werkgevers in de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage krijgen in de vorm van een voorsprongvoucher. De voorsprongvoucher kan ingezet worden voor een outplacementtraject voor een werknemer waarvoor ontslag dreigt of voor een inwerk- en begeleidingsprogramma voor een nieuwe […]