26 maart 2009 De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat beoogt in de Huisvestingswet een bestuurlijke boete te introduceren. De boete kan worden opgelegd bij constatering van diverse vormen van onrechtmatige bewoning. De bevoegdheid wordt gegeven aan de gemeente. Via de huisvestingsverordening kan de gemeente een eigenaar van onroerend goed een bestuurlijke boete opleggen. […]

24 mei 2011 Arbeidsrecht | Op onze website hebben wij u reeds bericht over het wetsvoorstel tot wijziging van vakantie- en verlofrechten. Inmiddels heeft er zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan waarvan wij u graag op de hoogte stellen. Op 24 mei 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van vakantie- en verlofrechten. […]

27 oktober 2011 AVIO seminars 2012 Ook dit jaar zullen wij – voor relaties én andere geïnteresseerden – weer een reeks seminars organiseren. Zodra data en onderwerpen zijn, leest u dat op deze site. AVIO seminars 2011 In het najaar 2011 organiseerde AVIO advocaten de volgende twee seminars (klik erop voor een verslag): 4 oktober […]

13 januari 2010 Arbeidsrecht | De Nederlandse wetgeving kent een bepaling die werknemers een minimum aantal vakantiedagen toekent. Bij een fulltime dienstverband is dat 2 dagen per maand, dus 24 vakantiedagen per jaar. Een uitzondering daarop geldt voor zieke werknemers, die bouwen alleen over de laatste 6 maanden vakantiedagen op. Bij een jaar ziekte kunnen […]

2 februari 2010 Arbeidsrecht | Regelmatig komen wij in de praktijk de situatie tegen dat werkgevers niet weten wat er precies in de arbeidsovereenkomst staat, laat staan wat de gevolgen van die inhoud – kunnen – zijn. Daarmee worden wij binnen de praktijkgroep Arbeidsrecht nog al eens geconfronteerd indien wij om advies worden gevraagd. Voorbeeld: […]

10 februari 2014 Arbeidsrecht | Per 1 januari 2014 is in werking getreden de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Die wet ziet op de zogenaamde flexwerkers. Dit zijn de werknemers wiens dienstverband tijdens ziekte is geëindigd. Denk daarbij aan de werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat eindigt of werknemers wiens arbeidsovereenkomst tijdens de […]

26 maart 2009 In het bestuursrecht duren beroepsprocedures vaak erg lang. Bouwprojecten en infrastructurele projecten liggen soms onnodig lang stil. Om procedures te verkorten is er een voorstel gedaan voor de introductie van de ‘bestuurlijke lus’. Kort gezegd kunnen daardoor gebreken in een overheidsbesluit nog tijdens de beroepsprocedure worden hersteld. De rechter hoeft dan niet […]

27 oktober 2010 Insolventierecht | Op 26 oktober vond op het kantoor van AVIO advocaten het Seminar Insolventierecht plaats. Onderwerp van het seminar was de taak en bevoegdheden van de curator. Het seminar startte met een korte schets van het imago van ‘de curator’ in Nederland. Dat imago is niet zo positief. Na een beschouwing over de […]