In de financierings- en overnamepraktijk is onder omstandigheden de toestemming van de echtgenoot vereist voor sommige rechtshandelingen. Is die toestemming er niet, dan is de rechtshandeling vernietigbaar door de echtgenoot. In een recente uitspraak van de Rechtbank Haarlem volgt het volgende. De betreffende rechtshandeling waarvoor persoonlijke aansprakelijkheid was aanvaard betrof een betalingsregeling van een reeds […]

Onlangs heeft de Rechtbank Haarlem beslist dat het onder omstandigheden is toegestaan om parttime medewerkers een all-in uurloon uit te betalen. Zo hoeven de vakantietoeslag, de waarde van de opgebouwde vakantie-uren/ ADV- uren en het vaste deel van winstuitkering niet meer periodiek te worden uitbetaald. Essentieel is wel dat het recht op vakantie van werknemers […]

Een werkgever kan gedurende vijf jaar na aanvang van het dienstverband van een werknemer van 55 jaar en ouder bij ziekte van die werknemer een Ziektewet- uitkering voor die werknemer ontvangen. In dat geval heeft de werkgever tijdens de ziekteperiode van die werknemer geen loonkosten. Voorwaarden hiervoor zijn dat die werknemer in ten minste 52 […]