Europa heeft haar binnengrenzen afgeschaft. Het aantal leden van de EG groeit. Gepoogd wordt de wetgeving in de afzonderlijke lidstaten te harmoniseren, maar vooralsnog heeft iedere EG-lidstaatpartij eigen (nationaal) recht. Het Nederlands burgerlijk recht is niet identiek aan het Angelsaksische recht en zelfs zijn er verschillen tussen Nederland en onze directe zuiderburen. Veel ondernemers doen […]

Door de overheid worden er maatregelen getroffen als gevolg van de financiële crisis en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt. Een van deze maatregelen is de tijdelijke regeling deeltijd WW die per 1 april 2009 is ingegaan. Minister Donner heeft aangegeven op verzoek van de Tweede Kamer de betrokkenheid van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen bij de […]

In veel koop- en huurcontacten staat hij genoemd: de niet voor matiging vatbare boete. Die bestaat echter niet. Een contractuele boete kan door de rechter altijd worden gematigd. Daarmee is de overtreder er echter nog niet. De rechter is met matiging van de boete namelijk zeer terughoudend. In de uitspraak Intrahof/Bart Smit (13 januari 2009) […]