Europa heeft haar binnengrenzen afgeschaft. Het aantal leden van de EG groeit. Gepoogd wordt de wetgeving in de afzonderlijke lidstaten te harmoniseren, maar vooralsnog heeft iedere EG-lidstaatpartij eigen (nationaal) recht. Het Nederlands burgerlijk recht is niet identiek aan het Angelsaksische recht en zelfs zijn er verschillen tussen Nederland en onze directe zuiderburen. Veel ondernemers doen […]

Door de overheid worden er maatregelen getroffen als gevolg van de financiële crisis en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt. Een van deze maatregelen is de tijdelijke regeling deeltijd WW die per 1 april 2009 is ingegaan. Minister Donner heeft aangegeven op verzoek van de Tweede Kamer de betrokkenheid van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen bij de […]