Bij de verkoop en verhuur van vastgoed komen partijen vaak met BTW belaste levering en verhuur overeen. Deze zogeheten BTW optie dient echter wel goedgekeurd te worden door de Belastingdienst. Begrippen als eerste ingebruikname, bouwterrein, sloopfase, bouwfase, 90%-norm, etc., spelen daarbij een belangrijke rol. Deze begrippen worden nader omschreven in een nieuwe wet, het Besluit omzetbelasting […]

De rechtspraak over de vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag kent geen eenduidig beleid. Onlangs heeft u op onze website kunnen lezen dat een kantonrechter in Roermond in juni 2009 nog de oude kantonrechtersformule heeft toegepast. Dit terwijl per 1 januari 2009 een nieuwe kantonrechtersformule in de rechtspraak in Nederland is ingevoerd. De verscheidenheid in de […]

Toepassing van de nieuwe kantonrechtersformule is nu ruim een half jaar onderweg. Zeer opvallend is dan ook een uitspraak van een kantonrechter te Roermond van 12 juni 2009. In die uitspraak bepaalde de kantonrechter dat hij bij het toekennen van een vergoeding aan de werknemer als uitgangspunt de kantonrechtersformule 2008 als uitgangspunt heeft genomen. In […]

Bij de meeste kopers van woningen is het begrip financieringsvoorbehoud aardig ingeburgerd. Door een dergelijk voorbehoud op nemen in koopovereenkomst biedt de aspirant koper zichzelf de gelegenheid om, indien de bank toch niet met het benodigde krediet over de brug komt, de koopovereenkomst te ontbinden zonder dat de contractueel overeengekomen boete verschuldigd is. Deze contractueel […]