Niet alleen een werkgever dient zich te houden aan de geldende opzegtermijn, ook de werknemer is aan die termijn gebonden. Recent is dat door een kantonrechter nog eens vastgesteld. De situatie deed zich voor dat een werknemer zich bij een andere werkgever kon verbeteren. Het loon ging omhoog en ook de arbeidsvoorwaarden waren bij die […]