Indien een huurder in staat van faillissement wordt verklaard, zal de curator de lopende huurovereenkomst veelal opzeggen. Daarbij hoeft de curator geen rekening te houden met contractuele termijnen. Opzegging kan dus ook tussentijds, met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. De curator ontleent deze rechten aan de Faillissementswet. De verhuurder heeft dus het nakijken. Zijn […]

Niet alleen een werkgever dient zich te houden aan de geldende opzegtermijn, ook de werknemer is aan die termijn gebonden. Recent is dat door een kantonrechter nog eens vastgesteld. De situatie deed zich voor dat een werknemer zich bij een andere werkgever kon verbeteren. Het loon ging omhoog en ook de arbeidsvoorwaarden waren bij die […]

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) wil kraken gaan verbieden. Aan de Tweede Kamer zal een daartoe strekkend wetsvoorstel worden gedaan. Gemeenten mogen vervolgens echter zelf bepalen of aan het kraakverbod gevolg wordt gegeven. Een gemeente kan dus ook besluiten het kraken te gedogen. Van een daadwerkelijk verbod lijkt daarmee geen sprake. Momenteel […]