De huidige woningmarkt is een kopersmarkt. Woningen worden ver beneden de oorspronkelijk vraagprijs verkocht en de woning is voor de verkoper dan ook niet meer het gouden investeringsei dat het eens geweest is. Daarnaast bestaat er voor koper ten gevolge van de huidige financiële situatie een groter risico dat de verkoper in staat van faillissement […]