Op 27 november 2009 heeft de Hoge Raad beslist dat de kantonrechtersformule niet geldt in een procedure die gaat over de vraag of er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag, en zo ja, welke vergoeding bij dat ontslag hoort. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de beide procedures – ontbindingsprocedure en procedure kennelijk onredelijk ontslag […]

Inkrimping van het personeel of ontslag is vaak geen pretje. Tegenvallende financiële resultaten of een disfunctioneerde werknemer kunnen nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming, maar de drempel om tot inkrimping van personeel of ontslag over te gaan is vaak hoog. Indien die drempel overgegaan wordt, dan is het wenselijk dat ontslag op […]

Met de Crisis- en herstelwet wil het kabinet de recessie te lijf gaan. Voor twee onderwerpen in het huurrecht is dit wetsvoorstel van belang. 1. Tijdelijke verhuur van te koop staande woningen Tijdelijke verhuur was al mogelijk op grond van de Leegstandswet. Een vergunning van B&W is daarbij nodig. Probleem was dat de eigenaar alleen […]