Op 27 november 2009 heeft de Hoge Raad beslist dat de kantonrechtersformule niet geldt in een procedure die gaat over de vraag of er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag, en zo ja, welke vergoeding bij dat ontslag hoort. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de beide procedures – ontbindingsprocedure en procedure kennelijk onredelijk ontslag […]

Inkrimping van het personeel of ontslag is vaak geen pretje. Tegenvallende financiële resultaten of een disfunctioneerde werknemer kunnen nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming, maar de drempel om tot inkrimping van personeel of ontslag over te gaan is vaak hoog. Indien die drempel overgegaan wordt, dan is het wenselijk dat ontslag op […]