Het wetsvoorstel ‘Wet kraken en leegstand’ beoogt een strengere aanpak van kraken en het tegengaan van leegstand. Volgens het wetsvoorstel zijn kraken en leegstand onlosmakelijk met elkaar verbonden en vragen deze om een geïntegreerde aanpak. Momenteel is kraken slechts strafbaar gedurende het eerste jaar dat een pand leeg staat. Opgemerkt zij dat de Hoge Raad […]

Ook in het ruimtelijk bestuursrecht kan immateriële schade worden verzilverd. In een uitspraak van de rechtbank Den Bosch deed de gemeente Tilburg ruim vier jaar over het nemen van een nieuw besluit ten aanzien van een bouwvergunning. De rechtbank concludeert dat dit ruim drie jaar te lang is. De gemeente gaf ter zitting geen andere […]