Het wetsvoorstel ‘Wet kraken en leegstand’ beoogt een strengere aanpak van kraken en het tegengaan van leegstand. Volgens het wetsvoorstel zijn kraken en leegstand onlosmakelijk met elkaar verbonden en vragen deze om een geïntegreerde aanpak. Momenteel is kraken slechts strafbaar gedurende het eerste jaar dat een pand leeg staat. Opgemerkt zij dat de Hoge Raad […]