Iedere ondernemer weet dat hij verplicht is een boekhouding te voeren. Ook weet iedere ondernemer dat er een verplichting bestaat om bij de Kamer van Koophandel een zogenaamde publicatiebalans te deponeren, uiterlijk binnen 13 maanden na afloop van een boekjaar. In geval van faillissement kan een en ander het bestuur van een rechtspersoon aardig opbreken. […]

Op 9 februari 2010 heeft De Nationale Ombudsman een rapport gepubliceerd over de opstelling van het UWV jegens startende ZZP’ers. Dit rapport is een uitvloeisel van een onderzoek dat in de afgelopen maanden is uitgevoerd. Wat heeft De Nationale Ombudsman onderzocht en wat heeft De Nationale Ombudsman gerapporteerd? In de jaren 2004 tot en met […]