Op 20 april jl. hebben wij op ons kantoor een seminar gehouden over valkuilen in het ondernemingsrecht. Een drietal onderwerpen zijn daarbij uiteengezet. De bezoekers van het seminar hebben over die onderwerpen voor hun praktijk relevante vragen kunnen stellen, zodat er sprake was van een zowel informatief als interactief seminar. Het eerste onderwerp, het schriftelijkheidsvereiste, […]

De waarde van een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst is weer eens gebleken in een uitspraak van het Hof Arnhem. Mede op grond van dat beding werd het de werkgever toegestaan van een werknemer te verlangen dat die werknemer zijn lease-auto inleverde bij de werkgever, over welke auto die werknemer jarenlang de beschikking had […]

Op 13 april organiseerden wij op ons kantoor het Seminar Arbeidsrecht. Eerst werden twee lezingen gehouden door de arbeidsrechtadvocaten Richard Geurts en Prija Rambali. Vervolgens werd door de aanwezige werkgevers en P&O’ers volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om actuele casussen aan de advocaten voor te leggen. Deze werden plenair behandeld, of tijdens de afsluitende borrel. […]