In het kader van de afwikkeling van faillissementen komt het met enige regelmaat voor dat belanghebbende partijen zoals crediteuren of juist bestuurders van de failliete vennootschap aan de curator vragen om opgave te doen van de hoogte van het boedeltekort. De vraag die zich nadien kan voordoen is in hoeverre de curator jegens een dergelijke […]

Mevrouw A (36 jaar) heeft altijd hard gewerkt. Zij is niet koopverslaafd, heeft geen drankprobleem en ook geen torenhoge hypotheek. Ze heeft wel een schuld van ruim € 92.000. Haar probleem is dat ze na een mooie carrière in het bedrijfsleven voor zichzelf begon. Ze nam die stap vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis […]