In 2009 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (“CBS”) 6.995 faillissementen uitgesproken van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken); 82% meer dan in 2008. In het eerste kwartaal van 2010 zijn volgens de cijfers van het CBS 1.696 bedrijven en instellingen failliet verklaard (exclusief eenmanszaken), in het eerste kwartaal van 2009 waren dat […]

In ieder geval tijdens de eerste twee jaar van ziekte is een werkgever verplicht tot re-integratie van de werknemer. De werkgever dient een bedrijfsarts in te schakelen voor de begeleiding van het ziekteverzuim van werknemer. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van de bedrijfsarts. Enige kennis van de verplichtingen die u […]

Op 1 juni jl. heeft ook de eerste kamer het initiatief wetsvoorstel tegen het kraken van CDA, VVD en ChristenUnie aangenomen. In de Wet Kraken en Leegstand wordt kraken als misdrijf strafbaar gesteld, waarbij de strafbaarheid niet langer afhankelijk is van de duur van de leegstand. De wet stelt als sanctie een maximum straf van […]

In een eerder nieuwsitem berichtten wij over de behandeling van het UWV jegens startende ZZP-ers. Recent heeft het UWV laten weten dat zij alle werklozen die in 2004, 2005 en 2006 met behulp van WW een eigen bedrijf zijn begonnen, alsnog in de gelegenheid zal stellen hun dossier opnieuw te laten bekijken om te bezien of […]