In het nieuwsitem van 14 juni 2010 is ingegaan op de re-integratie van een zieke werknemer. Hieronder wordt de aansprakelijkheid van de werkgever voor de re-integratie nader uiteengezet. De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 november 2009 twee uitspraken gewezen waaruit blijkt dat u als werkgever aansprakelijk bent en blijft voor re-integratie van uw […]

Indien een onroerende zaak wordt overgedragen en achteraf blijkt dat een deel van die onroerende zaak is gebouwd zonder de daartoe vereiste bouwvergunning, dan leidt dit tot problemen voor de koper. Hoewel hij een pand in bezit heeft gekregen dat in beginsel constructief gezien voldoet aan de daaraan te stellen eisen kan hij op last […]

Diefstal op de werkvloer komt regelmatig voor. Als een werkgever door eigen onderzoek niet kan achterhalen wie de diefstal pleegt, wordt vaak een onderzoeksbureau ingeschakeld om de dader te achterhalen. Deze situatie deed zich ook voor bij een autobedrijf in Breda. Nadat het onderzoeksbureau haar onderzoek had gestart, heeft de werknemer die diefstal had gepleegd […]