In geval van fusie en splitsing rusten er op de betrokken rechtspersonen een aantal wettelijke verslaggevings- en documentatieverplichtingen. Een voorbeeld hiervan is dat het bestuur van elke te fuseren rechtspersoon in een schriftelijke toelichting de redenen voor de fusie dient uiteen te zetten. Daarbij behoren de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting uit […]

Werkgevers kunnen vanaf 9 juli 2010 vaker en langer opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd aangaan met werknemers die jonger zijn dan 27 jaar. Deze wet geldt in ieder geval tot 1 januari 2012. Wat geldt nu? Nadat er drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten die elkaar zijn opgevolgd direct of binnen een periode van drie maanden, […]

De Hoge Raad heeft beslist dat de mediator gewoon verplicht is een getuigenverklaring af te leggen indien hij/zij daartoe wordt opgeroepen. Hij/zij kan zich daarbij niet beroepen op een verschoningsrecht; niet als mediator en – indien de mediator tevens advocaat is – niet als advocaat. Indien iemand als getuige in een procedure wordt opgeroepen, is hij verplicht een […]