Van oudere woningen mag voor wat betreft de aanwezigheid van gebreken in de regel minder worden verwacht dan van jongere woningen. Zowel kopers als verkopers zullen zich dit bij de aan-/verkoop van een oudere woningen ook wel realiseren. De vraag die zich vervolgens voordoet, is wanneer mag een koper in geval van door hem of […]

Ten behoeve van de incassopraktijk wint het middel van de faillissementsaanvraag tegenwoordig steeds meer aan populariteit. Voordelen van de faillissementsaanvraag boven een reguliere dagvaardingsprocedure zijn dat deze procedure vele malen sneller verloopt en doorgaans ook veel goedkoper uitvalt. Het middel zal doorgaans ingezet worden in geval van geld vorderingen waarvan op voorhand wel vaststaat dat […]

Werknemers die een VUT-uitkering ontvangen en daarnaast nog op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij een werkgever, dienen er rekening mee te houden dat dat gevolgen kan hebben als zij een WW-uitkering zouden aanvragen. Ook werkgevers zijn bij deze kennis gebaat, omdat dit bij het maken van afspraken met zo’n werknemer bij het […]