Met ingang van 9 juli 2010 is het mogelijk om met jongeren tot 27 jaar aaneensluitend vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten (mits binnen een periode van vier jaar) voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Het betreft een tijdelijke afwijking van de hoofdregel dat aansluitend drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten […]

In 2010 hebben wij voor onze relaties en andere geïnteresseerden de AVIO seminars gehouden. Hieronder kunt u van ieder seminar een kort verslag lezen: 13 april 2010 Seminar Arbeidsrecht Ontslag: alles wat u wilt weten 20 april 2010 Seminar Ondernemingsrecht Valkuilen in het ondernemingsrecht 5 oktober 2010 Seminar Vastgoed Huurrecht: over slim contracteren en het […]

Op 28 september 2010 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel strekkende tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in Burgerlijke Zaken aangenomen. Als gevolg van deze wetswijziging zullen er voor procespartijen per 1 januari 2011 de nodige veranderingen optreden welke aanzienlijke consequenties hebben in de procedure. De belangrijkste wijziging is dat het griffierecht voortaan aan […]

In geval van overgang van onderneming gaan de arbeidsovereenkomsten van het personeel van de vervreemder (de verkopende onderneming) van rechtswege over op de verkrijger (de kopende onderneming) De werknemer wordt hiermee bescherming geboden, onder meer ten aanzien van zijn salaris en arbeidsvoorwaarden daarvan mag in beginsel niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Het […]