Per 1 januari 2011 treedt de Werkkostenregeling (WKR) in werking. Tot 1 januari 2014 mogen werkgevers nog kiezen tussen enerzijds handhaving van de huidige regelingen ten aanzien van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en anderzijds toepassing van de Werkkostenregeling. Het is raadzaam uw fiscalist of accountant in kaart te laten brengen of door de […]

In het tweede kwartaal van 2010 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (“CBS”) 1.568 bedrijven en instellingen failliet verklaard (exclusief eenmanszaken); in het derde kwartaal van 2010 waren dat er 1.475. In het tweede kwartaal bedraagt het gemiddeld aantal faillissementen per maand 523; in het derde kwartaal 492. In oktober en november […]

Kraken is de laatste tijd veel in het nieuws. Maar mag het nu wel of mag het nu niet? Hieronder een beknopt chronologisch overzicht. Tot 9 oktober 2009: beperkt strafbaar Kraken is alleen strafbaar gedurende één jaar nadat het pand leeg is komen te staan. Het eerste jaar kan de eigenaar dus aangifte bij de […]