De populariteit van internetwinkels groeit de laatste jaren explosief. Het grote voordeel van een dergelijke wijze van bedrijfsvoering is dat de onderneming zonder een winkel en veel personeel, zaken kan doen en om die reden goedkoper kan leveren dan dezelfde onderneming welke wel over een fysieke locatie beschikt. Aan dit voordeel kleven voor de klant […]

Geen arbeid, geen loon is een bekend begrip in het arbeidsrecht. Dit begrip wordt ook toegepast indien een werknemer wegens detentie als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling niet in staat is om de werkzaamheden uit te oefenen. Hoe zit het echter met het dienstverband van een gedetineerde werknemer? Deze vraag was aan de orde in […]