Werkgevers willen het liefst zoveel mogelijk opties hebben om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Die beëindiging kan bijvoorbeeld plaatsvinden doordat er in de arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen. Indien die voorwaarde zich vervult, eindigt daarmee de arbeidsovereenkomst. Van zo’n ontbindende voorwaarde is overigens niet snel sprake. Ook in die zin worden werknemers door het arbeidsrecht […]