Het gebruik van sociale media zoals LinkedIn en Twitter is enorm in trek. Een werkgever kan er niet omheen dat ook zijn werknemers die sociale media gebruiken. Een ongunstige uitlating van een werknemer over het werk via sociale media is nog lange tijd na de uitlating online te vinden. Het is dan ook goed te […]

Als u (uw bedrijf) in de uitoefening van uw beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie u geen arbeidsovereenkomst heeft, dan kunt u aansprakelijk zijn voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Het betreft hier een variant op de werkgeversaansprakelijkheid. Uit een recente uitspraak van […]