Het gebruik van sociale media zoals LinkedIn en Twitter is enorm in trek. Een werkgever kan er niet omheen dat ook zijn werknemers die sociale media gebruiken. Een ongunstige uitlating van een werknemer over het werk via sociale media is nog lange tijd na de uitlating online te vinden. Het is dan ook goed te […]

Als u (uw bedrijf) in de uitoefening van uw beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie u geen arbeidsovereenkomst heeft, dan kunt u aansprakelijk zijn voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Het betreft hier een variant op de werkgeversaansprakelijkheid. Uit een recente uitspraak van […]

Enige tijd geleden is aan een werkgroep opdracht gegeven de UAV 1989 te herzien / actualiseren. UAV staat voor “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken” en is een veel gebruikte set algemene voorwaarden bij het sluiten van aannemingsovereenkomsten. Op 14 februari 2011 heeft de werkgroep aan de Minister van Binnenlandse Zaken het concept […]