In Nederland geldt het principe van de contractsvrijheid. In beginsel is een ieder bevoegd om overeenkomsten te sluiten met wie hij wil en met welke inhoud dan ook, mits deze inhoud niet in strijd komt met de wet. Voor contractspartijen geldt dan ook al snel dat de inhoud van een overeenkomst (mits niet strijdig met […]

Per 1 juli 2011 is de competentiegrens van de sector kanton van de rechtbank verhoogd. Per die datum mag de kantonrechter oordelen over zaken tot een bedrag van € 25.000,00. Voorheen mocht de kantonrechter uitspraak doen over zaken tot een bedrag van € 5.000,00. De kantonrechter kon daarnaast al onbeperkt oordelen over arbeidsrecht zaken en […]

De overdrachtsbelasting gaat voor 1 jaar omlaag: voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 is het tarief niet 6% maar 2%. Het moment van de juridische overdracht is daarbij bepalend. Met de verlaging heeft het kabinet een impuls willen geven aan het doorbreken van de stagnatie op de woningmarkt. De verlaging van […]