Het aantal instroomzaken in de WSNP is in 2011 al met ruim één derde gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar. Vooral in het laatste kwartaal van het jaar neemt het aantal WSNP verzoeken toe. Een stijging van 50% WSNP instroomzaken in het jaar 2011 ten opzichte van 2010 is dan ook nog niet onwaarschijnlijk. […]

Het uitspreken van een faillissement is niet altijd de finale oplossing die er vaak aan wordt toegedicht. Waar een gefailleerde vennootschap na beëindiging van het faillissement ophoudt te bestaan en daarmee een einde komt aan de activiteiten die hebben geleid tot het faillissement zal de natuurlijke persoon ook na het faillissement zijn of haar economische […]

WerkendStedendriehoek organiseerde op 3 november voor werkgevers en P&O’ers een bijeenkomst over de zogeheten “werkkostenregeling”. Het fiscale deel werd verzorgd door Henk ten Hove (Boon accountants belastingadviseurs). Richard Geurts van AVIO advocaten nam de arbeidsrechtelijke invalshoekvoor zijn rekening. Lees hier het verslag van de bijeenkomst van 3 november. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband WerkendStedendriehoek […]

Op 22 november a.s. zal de Eerste Kamercommissie voor Justitie het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht behandelen. Het wetsvoorstel is reeds door de Tweede Kamer aangenomen en beoogd een vereenvoudiging van het vennootschapsrecht. Indien aangenomen zal dit onder meer gaan betekenen dat het eenvoudiger zal worden om een bv op te richten doordat het minimaal […]

Per 1 januari 2012 gaat de vakantiewetgeving wijzigen. Vakantiedagen vervallen nu na 5 jaar. Vanaf 1 januari 2012 vervallen die dagen binnen anderhalf jaar. Binnen die termijn moeten de vakantiedagen dus zijn opgenomen. Die termijn van anderhalf jaar wordt niet gehanteerd indien de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Ook […]

Mastermate is een samenwerkingsverband van technische groothandels voor de bouw. Een doeltreffende combinatie van regionale familiebedrijven met een daadkrachtige landelijke organisatie. In de 30 vestigingen wordt een compleet assortiment aangeboden met onder andere ijzerwaren, gereedschappen, hang- en sluitwerk, bevestigingsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en machines. Brinkman Bedrijven Groep is een van de genoemde familiebedrijven; zij exploiteert vestigingen […]