Nagenoeg elke werkgever laat zich bijstaan door een Arbodienst in het kader van de begeleiding van arbeidsongeschikte personeelsleden. In die begeleiding kan het wel eens mis gaan. Kan de schade dan op de Arbodienst worden verhaald? Uit een aantal uitspraken van rechters is inmiddels wel duidelijk geworden dat een Arbodienst met succes aansprakelijk kan worden […]