De verkoop van een woning moet schriftelijk worden aangegaan als de koper een particulier is. Dat is geregeld in artikel 7:2 BW. Mondelinge overeenstemming bindt de koper dus niet zolang die overeenstemming niet schriftelijk is vastgelegd en getekend. In de praktijk was er discussie of dit ook gold als de verkoper particulier is. De Hoge […]