Waar het enkele jaren geleden nog zo gewoon was dat een arbeidsovereenkomst eindigde bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd door een werknemer is die gewoonte inmiddels achterhaald. In de wet stond en staat niets geregeld omtrent de beëindiging van het dienstverband bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Daar hoeft een werkgever dus […]