Waar het enkele jaren geleden nog zo gewoon was dat een arbeidsovereenkomst eindigde bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd door een werknemer is die gewoonte inmiddels achterhaald. In de wet stond en staat niets geregeld omtrent de beëindiging van het dienstverband bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Daar hoeft een werkgever dus […]

Speciaal voor de leden van de Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn Noord (OBAN) organiseerde AVIO advocaten op 21 maart jl. een seminar “Juridische do’s en dont’s”. Per rechtsgebied liepen de advocaten van AVIO een aantal juridische actualiteiten langs: Arbeidsrecht Richard Geurts besprak de minimale voorwaarden van een up-to-date personeelsdossier. Ook gaf hij inzicht in het goed opbouwen […]