Een huurder van woonruimte verhuurt in strijd met de huurovereenkomst zijn woning onder aan een onderhuurder. De verhuurder vordert bij de kantonrechter Utrecht (NJF 2012/243) ontbinding en ontruiming, en deze vorderingen worden toegewezen. Maar de verhuurder wil meer: hij vordert ook vergoeding van de schade die hij door overtreding van het onderverhuurverbod heeft geleden. De […]