Op 12 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen voor het eenvoudiger oprichten van een besloten vennootschap (bv) met beperkte aansprakelijkheid. Daarnaast wordt ook de geschillenregeling op een aantal punten verbeterd. Deze verbeterpunten bestaan er onder andere uit dat het vereiste minimumkapitaal ad € 18.000,- wordt afgeschaft. Daarnaast komt de verplichte blokkering van […]

Voor arbeidsrisico’s zijn zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en ‘gewone’ werknemers vanaf 1 juli 2012 gelijk. Indien die beide personen op dezelfde arbeidsplaats werkzaamheden verrichten dan genieten zij dezelfde bescherming van veilig en gezond werken. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover een besluit genomen dat van kracht is met ingang van 1 juli […]

De landelijke groei in Wsnp benoemingen is bij het afsluiten van de maand april 2012 tot stilstand gekomen, alhoewel er sprake is van regionale verschillen is dit een merkwaardige ontwikkeling omdat deze haaks staat op het verwachtingspatroon. Ook de Raad voor Rechtsbijstand blijkt niet bekend met de oorzaak, een beperkte informatie-ronde langs rechtbanken heeft de […]

De pre-pack is een methode waarbij vóór faillissement, in stilte, de verkoop van de activa van de onderneming wordt voorbereid. De onderneming doet dit in overleg met de belangrijkste zekerheidsgerechtigden, onder het oog van de toekomstige curator. Na het uitspreken van het faillissement kan de curator geruisloos direct een doorstart bewerkstelligen via een activatransactie. Dit […]