Per 1 juli 2012 treedt de registratieplicht in werking voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stellen aan anderen. Voor uitleners betekent dit dat zij vanaf 1 juli 2012 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening moeten hebben opgenomen dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit kan via een wijzigingsformulier […]