Per 1 juli 2012 treedt de registratieplicht in werking voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stellen aan anderen. Voor uitleners betekent dit dat zij vanaf 1 juli 2012 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening moeten hebben opgenomen dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit kan via een wijzigingsformulier […]

Het wordt voor mensen die hun huis te koop hebben staan, makkelijker de woning tijdelijk te verhuren. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Spies (BZK) om hiervoor de Leegstandwet te wijzigen. Geen maximumhuurprijs Voor verhuur van een huis dat te koop staat, geldt niet langer een maximumhuurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. […]