Geldt het verlaagde tarief van 2% niet alleen voor woningen, maar ook voor bouwgrond die bestemd is voor een woning? De rechtbank Arnhem heeft op 7 augustus 2012 die vraag ontkennend beantwoord. Het standpunt van eiser was dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden: de aankoop van een perceel grond waarop een nog te slopen woning staat is gelijk […]

Bij doorlevering van een woning/bedrijfspand binnen drie jaar na verkrijging hoeft alleen belasting te worden betaald over de meerwaarde. De vrijstellingstermijn is daarmee dus verlengd van 6 naar 36 maanden. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013, maar gaat door middel van een goedkeurend beleidsbesluit al in per 1 september 2012 en loopt tot […]

In elk economisch getij kan in- en uitleen van personeel tussen verschillende ondernemingen gewenst zijn. Er zijn altijd wel sectoren waar het goed gaat en ook sectoren waar het minder gaat, zodat er in die zin sprake kan zijn van verplaatsing van personeelsleden van de ene werkgever naar de andere. In een eerdere bijdrage over […]