Stel dat je in een offerte of een overeenkomst verwijst naar twee verschillende sets algemene voorwaarden, welke is dan van toepassing op deze offerte of overeenkomst? In hoger beroep heeft het hof Arnhem zich over deze vraag gebogen, nadat de rechtbank zich hierin eerder onbevoegd verklaarde. Het hof oordeelt in onderhavig geval dat het op […]