Op 11 april 2013 hebben sociale partners een Sociaal Akkoord bereikt. Het kabinet heeft aangegeven gelukkig te zijn met het bereikte Sociaal Akkoord. De inhoud van het Sociaal Akkoord laat zien dat het eerder geschreven concept-wetsvoorstel niet is gehandhaafd. Aan de inhoud van de arbeidsmarkt paragraaf van het regeerakkoord genaamd Bruggen Slaan is en wordt […]

De kantonrechter Utrecht oordeelde 3 april 2013 over een niet-betalende huurder en een ontruimende verhuurder. Niet-betalen mag niet, maar ontruimen zonder vonnis al helemaal niet, zo bevestigde de kantonrechter het geldende recht. De kantonrechter begrijpt de gedachtegang van de verhuurder op zich wel: “al is op zichzelf begrijpelijk dat Verhuurder behoefte had aan spoedige duidelijkheid […]

Wie kent niet de volgende bepaling in een arbeidsovereenkomst: “De arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt”. In veel arbeidsovereenkomsten komt deze bepaling voor. Maar wanneer eindigt dan die arbeidsovereenkomst? Jaren geleden was duidelijk wat de pensioengerechtigde leeftijd was, namelijk 65 jaar. Inmiddels is dit niet meer zo duidelijk door gewijzigde […]

Al jaren verzorgt AVIO advocaten seminars over allerhande juridische onderwerpen. Dit jaar zetten wij dit vanuit de vakgroep Arbeidsrecht voort maar op een iets andere manier als voorheen: Rechtspraaklunch. Dinsdag 2 april 2013 hebben wij onze eerste Rechtspraaklunch gehouden. Hierbij waren 10 deelnemers aanwezig. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn wijziging arbeidsvoorwaarden, […]