Met het belastingplan 2013 heeft de fiscus haar ‘bodemvoorrecht’ verder verstevigd ten opzichte van met name pandhouders. In het nieuw ingevoerde artikel 22 bis van de Invorderingswet 1990 is bepaald dat financiers die hun rechten ten aanzien van zogenaamde bodemgoederen wil uitoefenen het voornemen daartoe eerst moeten melden bij de ontvanger. De ontvanger heeft dan […]

Na jaren procederen is er recent eindelijk duidelijkheid verkregen over het antwoord op de vraag wie gaat er mee over bij overgang van een onderneming? Zijn dit de personeelsleden die in dienst zijn bij de overdrager of kunnen dit ook andere personen zijn? Ongetwijfeld heeft u over de betreffende procedure gelezen in de media. Partijen […]