De uitspraak van de Hoge Raad van 15 oktober 2013 (het “Romania-arrest” genoemd) betreft de garantstelling bij een huurovereenkomst door een derde. Beperkte claim op faillissementsboedel In de ROZ-algemene bepalingen voor bedrijfsruimte* komt veelal het beding voor dat de verhuurder aanspraak geeft op vergoeding van schade die het gevolg is van het faillissement van de huurder. […]