Bij een faillissement wordt vaak door crediteuren een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. Op het moment dat een crediteur goederen heeft geleverd die onbetaald zijn gebleven wordt ervan uitgegaan dat deze goederen kunnen worden opgehaald, als het eigendomsvoorbehoud simpelweg is opgenomen in de eigen algemene voorwaarden.