Indien een werknemer naast zijn of haar werk voor een zieke vriend of bekende moet zorgen, heeft die werknemer voortaan recht op zorgverlof. Dit heeft het kabinet besloten. Op dit moment kunnen mantelzorgers namelijk alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder. Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Momenteel hebben vaders twee dagen kraamverlof, […]

In Nederland geldt dat een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst, onder meer derhalve de betaling van een schuld, verjaard na vijf jaren. De wetgever geeft aan de schuldeiser die binnen deze periode nog niet in de gelegenheid is om een procedure tot nakoming te starten de mogelijkheid om deze verjaringstermijn te […]