Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de WWZ aangenomen. Dit is geschied met 54 stemmen voor en 21 tegen. De uitkomst van deze stelling in de Eerste Kamer betekent dat wij dus echt te maken gaan krijgen met de WWZ. Zoals eerder al gemeld gaat het eerste gedeelte van de WWZ niet in […]

In een eerder stadium hebben wij u reeds geïnformeerd over de WWZ en de gevolgen daarvan voor de arbeidsrechtpraktijk. Onder meer bent u door ons geïnformeerd tijdens een tweetal informatie bijeenkomsten. Wetgeving zal veranderen respectievelijk per 1 juli 2014 en per 1 juli 2015, zo hebben wij u meegedeeld. De betreffende nieuwe wetgeving is inmiddels […]