Veel ondernemers/werkgevers treffen eerst maatregelen ten aanzien van hun personeel zodra er sprake is van een verliesgevende situatie, dan wel onvoldoende functioneren dan wel langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit zijn de meest voorkomende gronden op basis waarvan er procedures worden gestart bij de kantonrechter dan wel UWV. Een grond die nog al eens over het hoofd wordt […]