De datum van 1 januari 2015 gaat snel naderen. Dat betekent voor het arbeidsrecht dat een aantal wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de wetgeving die werking hebben met ingang van 1 januari 2015. Het is dus goed om daarover nu alvast geïnformeerd te worden om daar tijdig wat mee te kunnen doen. In de […]