De vordering op een debiteur tot betaling van facturen verjaart in beginsel na verloop van vijf jaren. De wet biedt u als crediteur de mogelijkheid deze termijn te verlengen door een stuitingshandeling te verrichten. In het geval van een faillissement van een natuurlijk persoon, waarbij de mogelijkheid om de vordering op de gefailleerde te innen […]