Per 1 juli 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. Dat zal u inmiddels niet meer onbekend zijn. Een veel gehoorde uitspraak is: per 1 juli 2015 wordt het ontslaan van een werknemer goedkoper doordat niet langer geldt de kantonrechtersformule, maar wij te maken krijgen met de transitievergoeding. Daarbij wordt dan nog wel […]

Geachte dame, heer, Kort geleden hebben wij via de verschillende media een uitnodiging bekend gemaakt betreffende een door ons te organiseren seminar met als titel: Het Nieuwe Arbeidsrecht 2015. U kunt zich nog steeds inschrijven voor één van de twee genoemde data. Mocht u nieuwsgierig zijn of zijn geworden dan volgt hierna de uitnodiging: HET […]

Het fasensysteem is een systeem waarbij de uitzendkracht meer rechten en een betere (ontslag)bescherming krijgt naarmate hij of zij langer als uitzendkracht werkt. Dit systeem is onderverdeeld in drie fasen: A, B en C (CAO voor Uitzendkrachten). Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de uitzendkracht die voor dezelfde inlener blijft werken, maar een uitzendovereenkomst sluit […]