Wanneer je een pand koopt, kan er achteraf iets mis mee blijken te zijn. We spreken dan van een (verborgen) gebrek. Dat gebrek moet je vervolgens tijdig bij de verkoper melden. Tenminste, als je er werk van wilt maken. Dat is wettelijk geregeld. De afgelopen tien jaar oordeelde de rechter streng: als je niet tijdig […]

Onlangs kwam de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) met haar nieuwste model huurovereenkomst. Dit ROZ model 2015 ziet op de verhuur van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte. In 2012 verscheen al een aangepast model voor winkelruimte.

Werkgevers moeten niet gaan vaststellen of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet en ook moeten werkgevers niet gaan vaststellen of een werknemer al dan niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Over dit soort zaken moet een beslissing worden genomen door een persoon met een medische deskundigheid, zijnde in de meeste gevallen de bedrijfsarts dan wel […]