Werkgevers moeten niet gaan vaststellen of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet en ook moeten werkgevers niet gaan vaststellen of een werknemer al dan niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Over dit soort zaken moet een beslissing worden genomen door een persoon met een medische deskundigheid, zijnde in de meeste gevallen de bedrijfsarts dan wel […]