Zoals ik u al eerder heb laten weten is er een aanzegverplichting opgenomen in de WWZ. Kort gezegd komt die erop neer dat in ieder geval één maand voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, door de werkgever aan de werknemer moet worden meegedeeld of de overeenkomst, na het verstrijken van de overeengekomen […]

Met de WWZ bent u allen bekend als het goed is en u weet dus dat er in het arbeidsrecht al het nodige is veranderd en met ingang van 1 juli 2015 nog het nodige gaat veranderen. Mocht u nog niet alles weten en nog van nadere informatie voorzien willen worden, laat u het mij […]

Wanneer wordt de koper van een goed dat wordt geleverd onder eigendomsvoorbehoud nu eigenaar van dat goed? Dit was de vraag die een curator en de bank verdeeld hield in de procedure die heeft geleid tot het arrest van het gerechtshof Den Haag d.d. 2 september 2014 (NJF 2015/204).