De huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vergunningen die zien op het gebruik en exploitatie van het gehuurde. Dat is de gebruikelijke afspraak in het ROZ model. Toch kan het niet kunnen krijgen van een exploitatievergunning ook een probleem van de verhuurder worden. Dat volgt uit een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter […]

Over payrolling is in de afgelopen jaren al veel gezegd en geschreven. Bij payrolling fungeert de payrollonderneming formeel als werkgever maar materieel is er een andere werkgever. De payrollonderneming is alleen op papier werkgever en betaalt het loon uit, meer doet de payroll-onderneming niet. Kantonrechters hebben in de afgelopen jaren nog wel eens door de […]