In het arbeidsrecht is er veel veranderd sinds in 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ingevoerd. Over de inhoudelijke wijzigingen bent u inmiddels ongetwijfeld geïnformeerd. Naast de inhoudelijke wijzigingen in regels geldt dat ook kantonrechters sinds de invoering van de WWZ anders omgaan met ontbindingsverzoeken. Voor de WWZ en de invoering daarvan werd […]