In het arbeidsrecht is er veel veranderd sinds in 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ingevoerd. Over de inhoudelijke wijzigingen bent u inmiddels ongetwijfeld geïnformeerd. Naast de inhoudelijke wijzigingen in regels geldt dat ook kantonrechters sinds de invoering van de WWZ anders omgaan met ontbindingsverzoeken. Voor de WWZ en de invoering daarvan werd […]

Tot vorige maand stond de deur nog op een kier: wie weet bleef de mogelijkheid om courtage bij de huurder in rekening te brengen in stand. Daarvoor was wel nodig dat het presenteren van het huuraanbod op de site van de verhuurbemiddelaar juridisch géén bemiddelingsovereenkomst was. De Hoge Raad sloeg die deur echter dicht. En […]