Wanneer het dienstverband van een werknemer eindigt en het dienstverband van die werknemer twee jaar of langer heeft geduurd, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of op initiatief van de werkgever niet wordt voorgezet. De werkgever dient ook een transitievergoeding te betalen wanneer […]