Een werknemer is als therapeut in dienst bij een afkickkliniek en verleent in die hoedanigheid nazorg aan cliënten van de afkickkliniek die op dat moment – wegens verslavingsproblemen – al intensief zijn behandeld. Een voormalig cliënte van de werknemer stuurt hem een sms met de vraag of hij een kopje koffie met haar wil gaan […]

Normaliter procederen advocaten voor rekening en risico van hun cliënten. Wordt de procedure verloren dan draait in beginsel de cliënt als procespartij op voor de (proces)kosten van zijn wederpartij. Mocht de advocaat een beroepsfout hebben begaan welke heeft geleid tot het verlies van de procedure dan heeft de cliënt wellicht een vordering op de advocaat […]