Een commanditaire vennootschap is een vof, waarbij één of meer vennoten geen beheerstaken verrichten, maar slechts een financiële inbreng hebben. Deze commanditaire vennoten zijn in tegenstelling tot de beherend vennoten in privé niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Hun aansprakelijkheid is derhalve beperkt door het door hen in de onderneming ingebrachte kapitaal. De […]

Annemarie van Woudenberg is per 1 maart 2016 bij ons kantoor vertrokken. Zij heeft ervoor gekozen om haar carriére voort te zetten in Nijmegen. Wij zullen haar zeker missen maar wensen haar uiteraard alle goeds toe voor de toekomst. Per 1 april a.s. zal ons team in Apeldoorn worden versterkt met een nieuwe advocaat. Nadere […]