Claim vakantiedagen moet uiterlijk woensdag 23 november 2016 worden ingediend. Indien u als werknemer vóór 1 januari 2012 arbeidsongeschikt bent geweest, en inmiddels bent ontslagen, heeft u mogelijk te weinig vakantiedagen opgebouwd en uitgekeerd gekregen. Per 1 januari 2012 is namelijk wettelijk geregeld dat zieke werknemers over de gehele periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwen. Dit […]

Bestuurders opgelet: het tenuitvoerleggen (of: ‘executeren’) van een vonnis waartegen nog hoger beroep openstaat, kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Dit volgt uit een recent kortgedingvonnis van de rechtbank Noord-Nederland. Bij dit vonnis kunnen wel enkele kanttekeningen worden gemaakt.