‘GEHEIME’ PARTIJWISSELING WORDT GESANCTIONEERD Partijen in een gerechtelijke procedure dienen klare wijn te schenken: alle feiten die van belang zijn voor de beslissing van de rechter moeten volledig en naar waarheid worden aangevoerd. Doe je dat niet, dan kan de rechter daaraan de gevolgen verbinden die hij passend acht (artikel 21 Rv). Een arrest van […]