De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft sedert 2015 een aantal nieuwe regels opgeleverd voor werkgevers. Één van die regels houdt in dat de werkgever in ieder geval één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of hij met die werknemer verder wil gaan of niet. Doet […]